Đóng

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Hướng tới chất lượng: Với chính sách chất lượng “Uy tín – Hiệu quả – Bền vững” được áp dụng trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, AGRITEC cam kết:

Các quá trình kiểm soát chất lượng luôn được tuân thủ, kiểm soát chặt chẽ từng bước nhằm bảo đảm khoa học, năng suất và hiệu quả.

Cung cấp đầy đủ các nguồn lực để duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ chức các hoạt động đánh giá nội bộ, hành động khắc phục, phòng ngừa, phân tích dữ liệu, xem xét lãnh đạo định kỳ để đánh giá và kiểm tra việc thực hiện chính sách chất lượng.

Chuyên nghiệp hiệu quả: Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ cung ứng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và người sử dụng.

Hợp tác thành công: Đề cao tinh thần tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp và các đối tác vì mục tiêu phát triển chung. Luôn coi trọng và giữ chữ tín trong quan hệ với các đối tác trên cơ sở cùng có lợi.

Phát triển bền vững: Tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rau quả, nông sản; đầu tư năng lực sản xuất và năng lực giám sát chất lượng hàng hóa của các nhà máy chế biến, tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý; tăng qui mô doanh số, thị phần thương mại, dịch vụ; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông.