Đóng

Liên hệ

Liên Hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0972 621 963

Email: info@agriteco.com.vn

Website:www.agriteco.com.vn